• 1.jpg
 • a1.jpg
 • b.jpg
 • d.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • r.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg
 • y1.jpg
 • y2.jpg
 • y3.jpg
 • y4.jpg
 • y5.jpg
 • y6.jpg
 • y7.jpg
 • y8.jpg
Start Dokumenty szkolne Druki do pobrania
Druki do pobrania

 

Wniosek dotyczący przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Podanie rodzica dziecka spoza rejonu szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej

Deklaracja rodzica dotycząca dodatkowej nauki języka mniejszości narodowej niemieckiej

Wniosek do dyrektora o nauczanie indywidualne

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek rodziców o wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego

Wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Projekt i wykonanie - E. Szymaniec, 2010